4
หลักสูตร

461
จำนวนนักศึกษา

59
บุคลากร

180
ผลงานตีพิมพ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วม “โครงการอบรมการวิเคราะห์และประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบจากงานวิจัยเชิงสุขภาพ”
ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญคณาจ
Read more.
การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS3 Admission ปีการศึกษา 2565
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ออนไ
Read more.
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การสกัดน้ำมันกัญชา น้ำมันสนั่นไตรภพ” รุ่นที่ 2
คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิท
Read more.
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ #โควตาพิเศษของคณะฯ (ม.6 หลักสูตรแกนกลาง) และ #TCAS4 Direct Admission รอบที่ 1
คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิท
Read more.
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง(SPA MANAGER 100 hours) “
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหล
Read more.
การบรรยายและฝึกปฏิบัติแต่งหน้า ในรายวิชาศิลปะแห่งใบหน้าและร่างกาย
26 พฤษภาคม 2565 นายขจรภพ ส
Read more.
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาหลักสูตรค่ะแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะการแพทย์บูรณาการ
คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิท
Read more.
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ “หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต”
แพทย์แผนไทยยุคใหม่ ประยุกต
Read more.
Application for Graduate Studies, The Second Semester of Academic Year 2021
Online application is avai
Read more.
รับสมัคร TCAS 65 RMUTT รอบ TCAS 1
TCAS 65 RMUTT รอบแรก TCAS
Read more.
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนั
Read more.
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครน
Read more.
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 ประชาสัมพันธ์การรับส
Read more.
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
IMRMUTT l B.Sc.Health and
Read more.
สุขทุกวัย ด้วยภูมิปัญญาไทนสร้างสรรค์ EP.1 รสชาติของสมุนไพร
Read more.
TMC Channel : การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตร “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม”
Read more.
แนะนำรายวิชา “สุขภาพและสุขภาวะด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย”
Read more.
Thai Traditional Medicine College, RMUTT
Read more.
อยากเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ เริ่มต้นอย่างไร?
Read more.
“ครูแพทย์แผนไทย งานยากหรืองานท้าทาย”
Read more.
Bioactivities of karanda (Carissa carandas Linn.) fruit extracts for novel cosmeceutical applications
Read more.
Optimization ultrasonic–microwave-assisted extraction of phenolic compounds from Clinacanthus nutans using response surface methodology
Read more.
The Effect of Gender and Age range Differences in older people on The Emotional Valence of Thai Words, Picture and Digitized Sounds
The Effect of Gender and A
Read more.
Evaluation of anti-inflammatory effect of moringa oleifera lam. And cyanthillium cinereum (less) h. rob. lozenges in volunteer smokers
Read more.
Myofascial Pain Syndrome Focused on the Upper Trapezius Muscle: A Comparative Randomized Controlled Trial of the Court-Type Traditional Thai Massage v
Read more.
Anti-aging potential and phytochemicals of Centella asiatica, Nelumbo nucifera, and Hibiscus sabdariffa extracts
Read more.
Chemical evaluation and antibacterial activity of novel bioactive compounds from endophytic fungi in Nelumbo nucifera
Read more.
Optimization of water-based ultrasonicmicrowave-assisted extraction (UMAE) of bioactive compounds from Garcinia mangostana pericarp
Read more.
Development of ability to perform activities of daily living of bedridden elderly people by Thai traditional medicine
Read more.
Development Gel Product Containing Herbal Compress Extract withAntioxidant Activity
Read more.
สมัครเรียน