ดร. สิริภัทร  ชมัฒพงษ์
คณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ

ดร.พทป. วัชระ  ดำจุติ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

พทป.นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ดร. ทนพญ.รุ่งนภา ศรานุชิต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

พทป.แสงนภา ทองสา
หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ

นางสาวบังอร กองปัญโญ
เลขานุการ
สมัครเรียน
gdpr-image
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านสามารถศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)ได้ที่ลิงค์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น